Thỏa thuận sử dụng

11-11-2019 Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thỏa thuận sử dụng

Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Công ty Wayfinding (“Wayfinding”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (được mô tả trên website www.wayfinding.vn) cho bạn trên cơ sở và theo những nội dung được quy định trong Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là "TOU"). 

Tại từng thời điểm, căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc thay đổi nội dung TOU mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TOU được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TOU đã được cập nhật. Bạn có trách nhiệm và có thể xem bản TOU mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://wayfinding.vn/thoa-thuan-su-dung.html . 

Điều 2: Giải thích từ ngữ

“Wayfinding”, “chúng tôi” : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ CENTRALA

Bạn”, “Khách hàng” : Là người mua và sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do Wayfinding cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện:

Bạn sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm các điều cấm của pháp luật Việt Nam (bao gồm các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự…).

Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, - mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm. 

Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.

Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Wayfinding, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác; 

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ - theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam.

Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của mình một cách hiệu quả, bạn cần tuân thủ các quy định sau đây:

Bạn cam kết rằng mình có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết, xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với Wayfinding. Bạn xác nhận mình không phải là người đang bị hạn chế, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của Wayfinding. Bạn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh của Wayfinding (theo quy định tại điều 5 bên dưới), bạn cam kết sẽ hợp tác, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác. 

Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

Bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên, hình thức của tổ chức, thông tin về địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân … thì bạn/cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho Wayfinding biết, để luôn đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. Wayfinding không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hay bồi thường, liên đới …- đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

Bạn cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về cho chúng tôi (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị Wayfinding tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp hồ sơ đã hoàn tất và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. Wayfinding không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này. 

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Wayfinding

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, Wayfinding có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại.

Wayfinding cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong suốt thời gian khách hàng sử dụng tại Wayfinding.

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Wayfinding. Tuy nhiên Wayfinding chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết khiếu nại đối với những khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại điều 4 ở trên.

Đối với mọi vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Wayfinding, tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm, Wayfinding có quyền áp dụng các biện pháp tạm dừng, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, hoặc tước bỏ quyền lợi của khách hàng, cũng như có quyền chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng, thậm chí đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu pháp luật có quy định và cần thiết.

Wayfinding dành cho mình quyền nghi ngờ, xác minh nếu có căn cứ nhận thấy khách hàng đã cung cấp bất kỳ thông tin hoặc có hành vi nào không trung thực, không chính xác. Trong những trường hợp như vậy, Wayfinding có quyền yêu cầu khách hàng phối hợp kiểm tra, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu … - trên cơ sở bảo đảm việc khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại điều 4. Nếu khách hàng không hợp tác và đáp ứng, chúng tôi có toàn quyền dừng, chấm dứt, hoặc xóa bỏ hợp đồng dịch vụ với bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Wayfinding cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm cũng như liên đới đến những hậu quả do việc vi phạm quy định này của bạn gây ra.

Điều 6: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin chủ thể trong quá trình sử dụng dịch vụ

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng phát hiện có những sai sót thuộc các trường hợp sau:

(a) Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi ...) không đúng.

(b) Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website wayfinding.vn. 

Điều 7: Hỗ trợ khách hàng

Bạn chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, bạn cam kết sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Sau đó, người quản lý được bạn chỉ định bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua em hoặc số điện thoại của công ty

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ dịch vụ nào cũng đều có thể có những sai sót, lỗi vô ý và các vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, …- có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do vậy, bạn có trách nhiệm bảo vệ thiết bị được Wayfinding cung cấp cho bạn. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của Wayfinding, Wayfinding không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này. 

Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng Wayfinding và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của Wayfinding (gọi chung là “Chúng tôi”) sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi “Chúng tôi” đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó) - phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm. 

Điều 9: Bảo mật thông tin khách hàng

Wayfinding chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn.

Điều 10: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và khả năng của mình, Wayfinding có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Bạn đồng ý rằng trên các dịch vụ miễn phí mà bạn đăng ký sử dụng do chúng tôi cung cấp, Wayfinding giữ toàn quyền phát hành các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, lên màn hình hiển thị các dịch vụ miễn phí đó như: logo, banner, popup (cửa sổ bật lên), từ khóa, đường dẫn tới một website thứ ba v.v...

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Wayfinding cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Wayfinding sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Do vậy chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn hay một phần một Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong một thời gian hợp lý và cơ hội để bạn đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.