Thông tin thiết bị

Thông số kỹ thuật của bản đồ:

Memory: 4.00 GB

Processor: Intel(R) Core i34005U CPU @1.70GHZ 

Graphics: Intel (R) Haswell Mobile

OS type: Unbuntu 18.04.3 LTS 64 bit

Disk: 64 GB